نتیجه ای یافت نشد!

اشتراک 1 ماهه
مدت زمان:30 روزه
قیمت:
40 هزار تومان
35 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده خرید
اشتراک 3 ماهه
مدت زمان:90 روزه
قیمت:
110 هزار تومان
99 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده خرید
اشتراک 6 ماهه
مدت زمان:180 روزه
قیمت:
199 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده خرید
اشتراک 12 ماهه
مدت زمان:365 روزه
قیمت:
389 هزار تومان
با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده خرید

با خرید اشتراک فیلم باکس از مزیت های زیر بهره‌مند شوید:

دسترسی به هزاران فیلم و سریال

محاسبه اینترنت مصرفی بصورت نیم بها

امکان اتصال همزامان با سه دستگاه