نتیجه ای یافت نشد!

شرایط مصرف اینترنت

  • ترافیک مصرفی سایت فیلم باکس در صورت خرید اشتراک، به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • مشترکین اپراتور همراه اول میتوانند بدون نیاز به خرید اشتراک به کلیه محتواهای سایت فیلم باکس دسترسی داشته باشند که در این صورت ترافیک مصرفی این دسته از کاربران به صورت تمام بها محاسبه میگردد. البته مشترکین اپراتور همراه اول همواره اختیار دارند تا با تهیه اشتراک از اینترنت نیم بهای فیلم باکس بهره مند شوند.
  • ترافیک مصرفی سایت فیلم باکس برای سایر مشترکین اپراتورها و اینترنت های خانگی پس از ثبت نام و خرید اشتراک به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • در صورت استفاده از VPN، اینترنت مصرفی سایت فیلم باکس به صورت تمام بها محاسبه میگردد.